Về việc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (lần 2)

08/04/2016

Về việc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (lần 2)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp, đã thông qua phương án phát hành thêm 1.000.000 cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1 ( cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới). Vì vậy chúng tôi đề nghị Quý cổ đông gửi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần về Công ty để điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận. Đồng thời, Qúy cổ đông có thay đổi thông tin cá nhân ( thay đổi địa chỉ, thông tin trên giấy CMND/Giấy ĐKKD,v.v...) vui lòng thông báo để công ty tiến hành điều chỉnh lại cho chính xác.