11/06/2019

Thông báo đổi thời gian, địa điểm và đính chính thành phần tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường (9h00 ngày 21/6/2019, tại Hội trường lầu 1 KS Hòa Bình)

HĐQT HIDICO xin thông báo Quý Cổ đông về việc thay đổi thời gian, địa điểm và đính chính thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (file đính kèm) như sau:

Thời gian: Lúc 09g00, ngày 21 tháng 6 năm 2019 (thứ sáu).
Địa điểm: Hội trường lầu 1 - Khách sạn Hoà Bình (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp)
Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 10/6/2019 (không hạn chế số lượng cổ phần).
Các nội dung khác theo Thông báo số 22/TB-HĐQT ngày 03/6/2019 không thay đổi.
Trân trọng!

Tin tức nổi bật khác