08/04/2016

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà và Khu công nghiệp Đồng Tháp trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông của Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, như sau: Thời gian: Lúc 08g00 ngày 10/4/2015 (đăng ký cổ đông từ 07g45).

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty - Số 12 Lý Thường Kiệt, P.1, TP. Cao Lãnh, ĐT.

Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2015 sở hữu từ 15.000 cổ phần trở lên (những Cổ đông sở hữu dưới 15.000 cổ phần có thể hợp nhau lại cho đủ 15.000 cổ phần rồi cử đại diện tham dự theo mẫu Giấy uỷ quyền).

Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội, quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc cho đại biểu nhận ủy quyền (trong danh sách đính kèm) theo mẫu Giấy uỷ quyền. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo CMND và bản chính Giấy uỷ quyền (đối với người được ủy quyền - nếu chưa gửi) để làm thủ tục đăng ký tham dự. Để tiện cho công tác tổ chức, quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội gửi về Công ty (theo địa chỉ ghi ở đầu thông báo) trước ngày tổ chức Đại hội. Tài liệu họp và các biểu mẫu kèm theo thông báo mời họp được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ www.hidico.com.vn trước ngày tổ chức Đại hội và phát trực tiếp cho Cổ đông khi đến dự.

Tin tức nổi bật khác