08/04/2016

Về việc thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (lần 2)

Kính gửi: Qúi cổ đông Công ty HIDICO

     Công ty HIDICO đã có thông báo số 186/TB-HIDICO ngày 08/9/2014 về việc thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ( có có đăng trên website Công ty tại đại chỉ www.hidico.com.vn), nhưng đến nay vẫn còn cổ đông chưa gửi hồ sơ về cho Công ty. Nay Công ty thông báo đến qúy cổ đông như sau:
 
     Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp, đã thông qua phương án phát hành thêm 1.000.000 cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1 ( cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
     Vì vậy chúng tôi đề nghị Quý cổ đông gửi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần về Công ty để điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận. Đồng thời, Qúy cổ đông có thay đổi thông tin cá nhân ( thay đổi địa chỉ, thông tin trên giấy CMND/Giấy ĐKKD,v.v...) vui lòng thông báo để công ty tiến hành điều chỉnh lại cho chính xác.

      Quý cổ đông vui lòng gửi hồ sơ về Công ty chậm nhất đến hết ngày 23/10/2014theo địa chỉ sau:
      Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp.
      Địa chỉ: số 12Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.
      Điện thoại: 067.3852 084

      Gặp Ông Dương Nghĩa Sĩ ( Điện thoại: 0917.20.20.40) - email: nghiasi.duong@gmail.com) hoặc Ông Lê Hồng Hoa (Điện thoại: 0919.68.69.67)- email:hoahidico@gmail.com)

        Lưu ý: Trường hợp sau ngày 23/10/2014, nếu Công ty vẫn chưa nhận được hồ sơ của Quý cổ đông thì quý cổ đông sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với các phát sinh có liên quan đến hồ sơ này, kể cả phí hồ sơ (nếu có).

      Rất mong nhận được sự phối hợp từ Qúy cổ đông!
      Trân trọng kính chào./.
                                                                
                                                                TỔNG GIÁM ĐỐC


                                                                         (Đã ký)

                                                                 Nguyễn Tấn Ngân

Tin tức nổi bật khác